Obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronického obchodu www.e-dog.cz provozovaného BAHNIK.cz s.r.o. se sídlem Gorkého 609, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí (IČO: 248 50 829). Obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36289. Subjekt je plátcem DPH.

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě provozovaném na adrese www.e-dog.cz
 2. Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a zárukou a reklamací a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.
 3. Tyto obchodní podmínky a záruky a reklamace jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

II. Spotřebitelé


Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na spotřebitele práva a povinnosti zákazníka.

III. Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající (dodavatel) nabízí zákazníkovi zboží ve svém ektronickém obchodě provozovaného firmou BAHNIK.cz s.r.o.. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty a poplatku za elektroodpad, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. Kupující má právo koupit zboží za částku, která byla uvedena jako nabídková cena k okamžiku, kdy kupující odeslal objednávku na předmětné zboží.

 2. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží. Způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce.

 3. Při platbě bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník v potvrzení objednávky veškeré údaje nutné pro platbu převodem na účet prodávajícího (číslo účtu, variabilní symbol, celkovou čásku). Zboží bude dodáno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud nebude částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího do 10 dnů od uzavření smlouvy, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil a prodávající nemá povinnost zboží zákazníkovi dodat.

 4. Při platbě v hotovosti prodávající dodá zboží zákazníkovi na dobírku a zákazník zboží zaplatí při dodání zboží. Zákazník je povinen před zaplacením kupní ceny zkontrolovat zboží, zda není poškozen obal a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce.

 5. Náklady na dopravu zboží zákazníkovi i možnosti osobního odběru
        
  DPD 99 Kč (dobírka + 39Kč)
  U objednávek nad 1000Kč je dopravné ZDARMA
  Osobní odběr (bez poplatku)
  Nadrozměrné zboží je zasíláno spediční firmou typu Toptrans

  Ceny zasílek do zahraničí se řeší individuálně dle aktuálního ceníku přepravy.

 6. Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit i po potvrzení objednávky. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám nebo případné chybě na shopu. Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, tato objednávka není realizována a je stornována. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

V. Výběr a objednání zboží

 1. Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (v kategoriích kde chce nakupovat), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.

 2. Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko KOUPIT. Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Stejným způsobem, tj. kliknutím na KOUPIT, může zákazník k vybranému zboží přidat ještě nabízené příslušenství, pokud je pro daný výrobek nabízeno prodávajícím. Na stránku košíku se zákazník dostane vždy i po kliknutí na text "V nákupním košíku máte", která je umístěna na pravé polovině obrazovky. Tam pak zákazník může zboží z košíku kdykoli smazat nebo upravit množství jednotlivých položek. Stejným způsobem může zákazník vybrat další zboží kliknutím na text Vybrat další zboží.

 3. Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník tlačítkem Odeslat objednávku. Pokud je zákazník registrovaným zákazníkem, je pro něho připraven formulář Přihlášení, kde vyplní svoji emailovou adresu jako přihlašovací jméno a heslo. Pokud zákazník nakupuje v tomto elektronickém obchodě poprvé nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, vyplní formulář Vaše detaily. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

 • jméno a adresa zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno,
 • číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím,
 • emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodu.

Je-li zákazník podnikatelem, klikne ještě na odkaz Vyplnit fakturační údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

 • obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ,
 • kontaktní osoba a adresa sídla zákazníka,
 • číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím,
 • emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu.

Po vyplnění těchto údajů, vybráním způsobu platby a vyplnění případné poznámky, kliknete na tlačítko Odeslat objednávku. Tímto stisknutím objednává zákazník u prodávajícího zboží.

VI. Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.

Pokud kupující stornuje objednávku později bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

Pokud si zboží objednáte a následně si jej nevyzvednete, aniž byste objednávku v řádném termínu (tzn. před jejím potvrzením stornovali), bude po Vás vyžadována  úhrada nákladů na zbytečně vynaložené poštovné.

VII. Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku IV., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží.

VIII. Dodání zboží

 1. Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad, návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce a záruční list. Na jednom z těchto dokumentů kupující obdrží plné identifikační údaje prodávajícího, informace o podmínkách a postupu odstoupení od smlouvy, a informace o tom, kde a v jaké lhůtě je možné uplatnit záruku na zboží. Pokud žádný z dokumentů nebude některou z uvedených informací obsahovat, je kupující povinen obratem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že takové informace v plném rozsahu obdržel.

 2. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.

 3. Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po uplném zaplacení.

IX. Záruka za zboží

 1. Záruka za zboží prodávané v elektronickém obchodu prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

 2. V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka, je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků. Vady zboží není možno uplatňovat u zprostředkovatele. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky slouží pokladní doklad či faktura.

 3. Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložené faktury bezprostředně při jeho převzetí. Zákazník je povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
  V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

 4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 5. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

X. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 

Zboží zasílejte na adresu:

BAHNIK.cz s.r.o.
Gorkého 609
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a  hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o  tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s  přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 


Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k  vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V  případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a  aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V  případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 2. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 3. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XII. Další ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese elektronického obchodu.

 2. Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách elektronického obchodu jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

 3. Obrázky mají pouze informativní charakter.

V Pardubicích dne 2.1.2013